ឯកឧត្តម ងួន ញ៉ិល ផ្ដល់អំណោយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅស្រុកសណ្ដាន់