សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខជូន ឯកឧត្តម ហេង សួរ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ ចំពោះមរណភាព របស់ ឧបាសក ហេង ឃាង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

 

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន