ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញទទួលអំណោយជាថវិកាចំនួនមួយម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ពីសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មជើជាំង នៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញទទួលអំណោយជាថវិកាពីសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម ជើជាំង នៅកម្ពុជា នូវទឹកប្រាក់ចំនួនមួយម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ អុក សុកខឿន