ឯកឧត្ដម យឹម ឆៃលី ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី Claire Conan តំណាងកម្មវិធីអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា (WFP)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្ដម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ទទួលជួប​ពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី Claire Conan តំណាងកម្មវិធីអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក (WFP) ប្រចាំកម្ពុជា និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង នៃភាពជាដៃគូររវាងក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ និងអង្គការ WFP នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល