ជំនន់ទឹកភ្លៀង បណ្តាលឱ្យជនលិចផ្ទះ និងដាច់ផ្លូវមួយចំនួនក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលាឆ្នាំ២០២០–

លោក ឃឹម ហ្វីណង់ អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបានឱ្យដឹងថា ជំនន់ទឹកភ្លៀង បានហក់ឡើងខ្លាំងបណ្តាលឱ្យជន់ លិចផ្ទះ និងដាច់ផ្លូវមួយចំនួនក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី ដោយសារស្រុកបន្ទាយស្រីកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃព្យុះដែលជាហេតុធ្វើឱ្យភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនៅតំបន់ភ្នំនៃស្រុកនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ ឃុត សៅ