មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជូនដំណឹងពីការផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្ន នូវយានយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទ តាមផ្លូវជាតិលេខ៥៦ លេខ៥៨ ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៦ដេ និងលេខ ២៥៦៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–