ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយសារអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ១៩ ខែតុលា ខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–