សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបិទចរាចរសម្រាប់រថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទ លើដងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល ជាបណ្តោះអាសន្ន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០