អភិបាលខេត្តតាកែវ ដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញចុះពិនិត្យស្រុកមួយចំនួន ដែលរងការគំរាមកំហែងដោយទឹកជំនន់

AKP តាកែវ ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាលខេត្តតាកែវ ដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញចុះទៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួន ដែលរងការគំរាមកំហែងដោយទឹកជំនន់ នៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ២ និងផ្លូវជាតិលេខ៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ AKP-តាកែវ