សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ផ្ញើសាររម្លែកទុក្ខ ជូន ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ចំពោះមរណភាព របស់ មហាឧបាសក គឹម សាងាន់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០