អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីសភាពការបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយ

AKP ស្វាយរៀង ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្ត អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពី សភាពការបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះមហន្តរាយ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យទាន់ពេលវេលា ក្នុងករណីមានជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតាម បណ្តាក្រុង ស្រុកនានា កើតឡើង។

រូបថត៖ AKP-ស្វាយរៀង