ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ ជាមួយខណ្ឌទាំង១៤ ស្តីពីបញ្ហាសំរាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ ជាមួយខណ្ឌទាំង១៤ ស្តីពីបញ្ហាសំរាមដែលជាចំណុចដែលក្តៅក្នុងរយៈពេលប៉ន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ អុក សុខខឿន