ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល និងឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួល គ្រឿងចក្រសាងសង់ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ (Mikami Masahiro) ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់-ទទួល គ្រឿងចក្រសាងសង់ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម នាថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។
រូបថត៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន