ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី 01នាក់និងជាសះស្បើយ01នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត