រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្តែងការសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំងដោយកម្មករក្រុមហ៊ុន ស៊ីន ទ្រី មួយចំនួន បានប្តូរចិត្ត មិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដូចមានចែងក្នុងកំណត់ហេតុនៃអង្គប្រជុំរកដំណោះស្រាយកាលពីម្សិលមិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០