សុន្ទរកថាទាំងស្រុង របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំ «វេទិកាភាពងាយរងគ្រោះ នៃអាកាសធាតុ» តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នាយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០