សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្ដីពីការពិនិត្យលើ ឯកសារទស្សនទានសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីជាតិ ដំណាក់កាលទី២

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​មហាផ្ទៃ ស្ដីពីការពិនិត្យលើឯកសារទស្សនទានសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីជាតិ ដំណាក់កាលទី២ នៅទីស្ដីការក្រសួង​មហាផ្ទៃ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

រូបថត៖ គេហទំព័រសម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង