សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ វេទិកាភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ស្របពេលសម័យប្រជុំលើកទី៧៥ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–