មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ខណៈមានការជាសះស្បើយម្នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន