មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ និងមិនមានករណីជាសះស្បេីយ​ ថ្មីនោះទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន