ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអរសារទរទិវាគ្រូបង្រៀន (០៥ តុលា ២០២០) ក្រោមប្រធានបទ “គ្រូបង្រៀនឆ្លាតវៃ ដើម្បីការអប់រំឌីជីថល”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០