ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល ដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញ អញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងប្រគល់អំពូលភ្លើង LED ដល់អង្គភាពអគ្គិសនីស្វាយរៀង

AKP ស្វាយរៀង ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង ដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញ អញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងប្រគល់ អំពូលភ្លើង LED ដល់អង្គភាពអគ្គិសនីស្វាយរៀង ដើម្បីតម្លើងតភ្ជាប់នៅតាមផ្លូវនានា ក្នុងក្រុងស្វាយរៀង នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

រូបថត៖ AKP-ស្វាយរៀង