អភិបាលខេត្តតាកែវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយយោធិន ដែលត្រូវដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍

AKP តាកែវ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយយោធិន ដែលត្រូវដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍ចំនួន ១៥នាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ AKP-តាកែវ