ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយស្តីពី នីតិវិធីនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ក្រុមអ្នកច្បាប់ នៅតាមក្រុង/ស្រុក ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

AKP ត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តត្បូងឃ្មុំ អញ្ជើញជាអធិបតី នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយស្តីពី នីតិវិធីនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ក្រុមអ្នកច្បាប់ នៅតាម ក្រុង/ស្រុក ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចំនួន១៨២នាក់ ក្នុងគោល បំណងជំរុញលើទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកច្បាប់ទាំងអស់ យកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីច្បាប់បទបញ្ជា និងនីតិវិធីនានា នៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងក្រុមប្រឹក្សា រាជធានីខេត្ត ក្រុង ស្រុក នាពេលខាងមុខនេះ ។

រូបថត៖ AKP-ត្បូងឃ្មុំ