ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាលបរទេស (លើកទី២)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម លុយ ដាវីត រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស (លើកទី២) ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា