ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយនោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន