សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសកិច្ចពិភាក្សាទូទៅនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លើកទី៧៥ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ផ្សាយដោយ៖ កន ចំណាន