ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធ ចំពោះសំដីមិនទទួលស្គាល់ការពិតរបស់ឈ្មោះ អ៊េង ឆៃអ៊ាង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

 

ដោយ៖ កន ចំណាន