សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងឱកាសកិច្ចពិភាក្សាទូទៅ នៃមហាសន្និបាតអ.ស.ប នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ខាងមុខនេះ

AKP ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០