រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ណែនាំឱ្យក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជូ​ន​សាធារណជនឱ្យបានទូលំទូលាយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០លោក ជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំឱ្យ​ក្រុមការងារង្កើ​​រចនាសម្ព័ន្ធដែលរួមមានក្រុមប្រមូលព័ត៌មាន ក្រុមវិភាគចងក្រងព័ត៌មាន ក្រុមផ្សព្វផ្សាយ និក្រុមតាមដាន ដើម្បីជំរុញការងារផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនឱ្យ​បានទូលំទូលា​នេះ​បើ​តាមផេកក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ

លោក ជំទាវ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បានណែនាំដូច្នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិ​​ត្យលើវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័ស ព័ត៌មានវិទ្យា និណ្តាង្គស់ក្រសួ​​ង និងទិសដៅការងារនាពេលខាងមុខនាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីកាក្រសួ​​

បើតាមលោក ជំទាវ បណ្ឌិតសភាចារ្យ ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធដែលរួមមានក្រុមប្រមូព័ត៌មាននេះនឹងឆ្លើ​​យតបបានទាន់ពេលវេលានូវរាល់ព័ត៌មានដែលមានចរិត​ញុះញង់ ក្លែងក្លា​​​​​ពាក់ព័ន្ធនឹវិស័សិល្បៈវប្បធម៌។

ជាមួយគ្នានេះ ឯកឧត្តម ឡុង ប៉ុណ្ណាស៊ីរីវត្ថ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងាប្រតិកម្មរហ័ស ព័ត៌មានវិទ្យា និងបណ្តាញសង្គមរបស់ក្រសួងបាន ធ្វើរបាយការណ៍ពីលទ្ធផល និទិដៅការងារ។

លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យបានសម្តែងនូវការកោតសរសើរ និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តកន្លដោ​​​ស្មារតីទទួខុត្រូវខ្ពស់

គង់ សិរីរ័ត្ន, រូបភាពនាយកដ្ឋានភាពយន្ត