កម្ពុជាមិនមានករណីជាសះស្បើយ និងករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញានេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–