រាជរដ្ឋាភិបាល ជំរុញ និងបង្កើនការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាព ក្នុងពេលកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ —