ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០