សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ក្រើនរម្លឹកថា «ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធមនុស្ស មានកាតព្វកិច្ចគោរពអធិបតេយ្យភាព និងដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋ ក្នុងការអនុវត្តអាណត្តិរបស់ខ្លួន»

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០