សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អ្នកនាំពាក្យ សាលាដំបូងខេត្តកំពត ស្តីពីសវនាការជំនុំជម្រះ លើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ជនជាប់ចោទ ប៉ែន មុំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–