ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលតាមសាលារៀននានា ក្នុងខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ថ្ងៃចូលរៀនដំបូង

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលតាមសាលារៀននានា ក្នុងខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ថ្ងៃចូលរៀនដំបូង បន្ទាប់ពីបានបិទទ្វាអស់មួយរយៈពេលដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ ឃុត សៅ