សុន្ទរកថាគន្លឹះទាំងស្រុងរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅក្នុង «កិច្ចប្រជុំកំពូលកម្មន្តសាល និងឧស្សាហូបនីយកម្មសកល ឆ្នាំ២០២០»

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០