ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសបដិសេធខ្លឹមសារអត្ថាធិប្បាយ ផ្សាយផ្ទាល់(Live) លើទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់លោក ផែង វណ្ណៈ កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០