វីដេអូអប់រំ៖ វិធានការការពារខ្លួន ពីវីរុសកូវីដ១៩ ក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ —