ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់នីតិសម្បទានយោបាយដល់លោក សុន ឆ័យ លោក វ៉ា សាម៉ុន និងលោក តាវ គឹមឈុន អតីតថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០