ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–