ក្រសួងទេសចរណ៍ ណែនាំចំនួន០៧ចំណុច ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–