សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់ទណ្ឌិត កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច អតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០