សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកណ្តាល ស្តីពីមរណភាពរបស់ទណ្ឌិត កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០