ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពីយន្តការទូទាត់ថ្លៃធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ និងការបង្វែរថវិកាតម្កល់ជូនអ្នកដំណើរបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–