ឯកឧត្តម ជុំ ហាត និងឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្វាយរៀង

AKP ស្វាយរៀង ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ជុំ ហាត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១៥ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្វាយរៀង នាព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។
រូបថត៖ AKP-ស្វាយរៀង