ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ នៅតាមមណ្ឌលចត្តាឡីស័កទាំងអស់ នៅក្នុងដែនដីសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០