អភិបាលខេត្តកែប អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងកម្លាំង បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងក្រុមអនាម័យខេត្ត

AKP កែប ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកែប អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយកងកម្លាំង បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងក្រុមអនាម័យខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ AKP-កែប