អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលព័ត៌មានដែលថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនឱ្យជជែក ឬលើកឡើងពីបញ្ហាព្រំដែន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០