អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក ផ្ញើលិខិតកោតសរសើរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះការដាក់ចេញនូវវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០